پارچه دیواری مخمل چیست

یک پوشش دیوار پارچه ای که معمولا از جنس مخمل است، سرنخ مفهوم آن در نام این نوع پوشش دیواری استی. به جای استفاده از دیوار  گچی یا رنگ آمیزی دیوارها (یا روش دیگری برای تزئین دیوار) می توانید از پارچه استفاده کنید.

ادامه مطلب